De weg van de liefde is de weg van de dienstbaarheid. Jezus waste de voeten van zijn leerlingen. Wat een nederig, liefdevol en teder gebaar!

Juist in combinatie met de instelling van de Eucharistie die wij op Witte Donderdag vieren, laat de voetwassing zien hoe we voor elkaar kunnen en mogen zijn, wat we voor elkaar kunnen en mogen doen. Christus geeft zichzelf uit liefde, hij offert zich op, hij geeft zijn Lichaam. Maar is het wel een offer? Ja, natuurlijk wel! Op Goede Vrijdag horen we hoe Hij zich van God verlaten voelt. En toch is het offer te dragen, omdat het uit liefde is, uit liefde voor ons! Laten we proberen elkaar de voeten te wassen, dan zullen we merken dat dat te doen is, zoals er zoveel klussen zijn die te doen zijn, omdat we het uit liefde doen, uit liefde voor elkaar.
We kunnen het wel, mens-zijn! We weten wel hoe dat moet. Jezus heeft het ons geleerd. Jezelf geven, dat is het hele eieren eten!

Een goede voorbereiding gewenst op het Paasfeest!