Tijdens de Eucharistieviering van zaterdagavond 27 oktober is de Victorspeld uitgereikt aan John en Anja Koning. De Victorspeld is een ereteken voor vrijwilligers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Sint Victorparochie.

Via hun kinderen hadden wij de verzekering gekregen dat John en Anja aanwezig zouden zijn. Zelf hadden zij zich verdekt opgesteld achterin de kerk, zodat zij door hun ouders niet gezien zouden worden. Daardoor zou de verrassing compleet zijn. Het plannetje lukte. John en Anja waren totaal verrast.

Er was voor gekozen om de speld in deze viering uit te reiken, omdat het een viering was waarvoor alle oud-Lourdesgangers waren uitgenodigd. John en Anja horen bij deze categorie. Allebei zijn ze eerst als pelgrim en daarna als vrijwilliger naar Lourdes geweest. John heeft bovendien tot voor kort deel uitgemaakt van onze Lourdeswerkgroep.

Maar er is veel meer wat ze voor de parochie hebben gedaan en nog doen. John is gedurende acht jaar lid geweest van het Parochiebestuur met als aandachtsveld technische zaken. Hij is ook jarenlang coördinator geweest van de kerkradio. Bovendien doet hij samen met Anja de ledenadministratie. Met alle adreswijzigingen die er wekelijks binnenkomen, is dat geen kleinigheid.

Sinds kort is er vanuit het bisdom een nieuw programma voor de ledenadministratie verplicht gesteld. John en Anja hebben zich onmiddellijk dit programma eigen gemaakt. Ook de parochianen uit Hensbroek die nu tot de Sint Victorparochie behoren, hebben zij in hun database verwerkt.

Anja doet naast de ledenadministratie de coördinatie van de actie Kerkbalans. John behartigt het administratieve gedeelte van deze actie. Bovendien is Anja ook nog coördinator van de stencilgroep.

In die hoedanigheid stencilt ze de flyers voor de Lourdeswerkgroep en allerlei boekjes die wij als parochie zelf maken. John en Anja doen hun vrijwilligerswerk voornamelijk vanuit hun eigen huis, daardoor weet niemand hoeveel uren ze eraan besteden, maar het zijn er ongetwijfeld heel veel. Ik ben heel blij met vrijwilligers zoals John en Anja die op de achtergrond, vrijwel onzichtbaar, veel werk verzetten.

De Victorspeld hebben ze dan ook van harte verdiend. Het was Win Bijman, voorzitter van onze Parochieraad, die hen de Victorspeld mocht opspelden.

Ellen de Boer, ook lid van onze Parochieraad, overhandigde hen elk een bos bloemen. Anja en John, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en trouw.