Op maandag 7 januari jl. overleed Sjaak Dekker. Met zijn levensgezel Annie woonde hij al ruim twintig jaar in Boxtel, maar zijn uitvaart vond hier plaats, zodat hij begraven kon worden bij zijn vrouw Johanna Neefjes.

Sjaak werd samen met zijn tweelingbroer Koos geboren in 1931, als twaalfde en dertiende kind van Jan en Cornelia Dekker-Braakman. Zijn ouders runden café Klein Victoria en zijn vader was tevens tuinder en handelaar.
Zo werd ook Sjaak tuinder, maar toen hij na de ruilverkaveling de mogelijkheid kreeg om te stoppen, greep hij die dankbaar aan en werd hij met veel plezier kraandrijver bij Mulder.
Met zijn vrouw Johanna was hij op Dorpsstraat 150 gaan wonen, naast zijn geboortehuis, waar hun vier kinderen ter wereld kwamen.
In het dorp was Sjaak actief als consul bij Sint Victor en hij was ook een veelgevraagd ceremoniemeester.

Johanna overleed in 1982 en daarmee brak voor Sjaak een moeilijke tijd aan.
Na enkele jaren maakte hij nader kennis met zijn nicht Annie, die uiteindelijk zijn levensgezel werd. Samen gingen ze aanvankelijk in Hoorn wonen, maar ruim twintig jaar geleden vertrokken ze naar Boxtel, waar een huis van een familielid te koop kwam.
Daar beleefden ze mooie jaren, tot vorig jaar, toen Sjaak ernstig ziek bleek te zijn.

Weer kreeg Sjaak het moeilijk. Met zijn leven als actieve 80-plusser was het gedaan. Hij moest zich daar letterlijk en figuurlijk bij neerleggen.
Op de ochtend van 7 januari is hij rustig gestorven. Op vrijdag 11 januari hebben we hem naar zijn laatste rustplaats gebracht, op het kerkhof bij Het Brakenkerkje waar hij verenigd werd met zijn vrouw Johanna. Moge hij rusten in vrede!

Pastor Bert Glorie