Nelly Leek werd in 1928 geboren in een tuindersgezin in Obdam. Als meisje had ze een zwakke gezondheid. Daarom mocht ze naar de mulo. Daarna kreeg ze een baan bij Het Hooge Huys in Alkmaar, waar ze bleef werken totdat ze met de vut ging. Ze trouwde niet, maar leed daar niet onder, integendeel.
Daardoor had ze veel tijd om zich in te zetten voor haar familie en voor de Obdammer dorpsgemeenschap. Bij de EHBO voelde ze zich thuis, niet alleen in de afdeling Obdam, waarvan ze erelid werd, maar ook in het district Noord-Holland, waarvoor ze jarenlang de penningen beheerde, hetgeen eveneens met een onderscheiding bekroond werd. Ze werd ook geridderd: ze ontving het lidmaatschap in de zesde graad in de Orde van Oranje-Nassau. In de kerk zette ze zich met name in voor het Jongerenkoor, waarvoor zij gedurende vele jaren de misboekjes stencilde.
Samen met haar zuster Martha droeg zij de zorg voor hun vader en moeder. Martha en Nelly bleven hun leven lang bij elkaar. De laatste jaren kon je ze door het dorp zien rijden op hun scootmobielen. Vorig jaar oktober moest Martha na een val een operatie ondergaan en een langdurige periode van revalidatie. Ook met Nelly ging het niet goed. Een verhuizing naar De Horstenburgh in januari leek uitkomst te bieden. Toch bleef haar gezondheid achteruit gaan.

Op dinsdagavond 12 februari heb ik haar in het bijzijn van veel familieleden de ziekenzegen mogen geven. De dag daarna overleed zij. Nelly kon genieten van kleine dingen. Ze was ook een zeer geliefde tante en oudtante. Op zondagavond 17 februari hebben we afscheid van haar genomen in de Sint Victorkerk. Maandag 18 februari heeft de crematie plaatsgevonden in Heerhugowaard.

Pastor Bert Glorie