In Egmond aan de Hoef, waar ik vandaan kom, werd aan het einde van het carnavalsfeest, op dinsdagavond om 24.00 uur een lied gezongen met de titel: ‘Straks is het weer Aswoensdag’. In Egmond aan de Hoef wordt carnaval niet zo uitbundig meer gevierd als dertig, veertig jaar geleden. Wat dat betreft verschilt Egmond niet veel van Obdam.

Maar als het weer carnaval is zal dat ons toch zeker niet ontgaan en dus weten we ook wanneer het Aswoensdag is, de dag waarop de 40-dagentijd, de vastentijd, begint.

En ook al doen we niet zoveel meer aan carnaval, Aswoensdag willen we in de kerk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het is een mooi begin van een tijd van vasten en bezinning. Veertig dagen bewuster leven, minder eten en drinken, meer genieten van kleine dingen, meer oog hebben voor mensen om ons heen en ook voor mensen ver weg die onze hulp kunnen gebruiken. Het is ook weer de tijd van de jaarlijkse vastenactie. Maar vooral is het een tijd om stil te staan bij het feit dat we stof zijn en tot stof zullen wederkeren, dat we kwetsbaar zijn, zwak en zondig.

Het is een tijd om stil te staan bij het leed dat ons en anderen kan overkomen en ook bij het lijden dat Jezus moest ondergaan. Dat laatste gedenken we speciaal op Goede Vrijdag, aan het einde van de 40-dagentijd. Maar nu staan we aan het begin.

Aswoensdag valt dit jaar op 6 maart. U bent van harte welkom in de viering die om 19.00 uur wordt gehouden met zang van het koor Sing@Victor. We krijgen dan allemaal een askruisje op het voorhoofd, om weer te weten dat we zo vergankelijk zijn als as, om dus de betrekkelijkheid van het leven weer in te zien en daar vrede mee te hebben. Als u meedoet, wens ik u een goede en vruchtbare 40-dagentijd toe.