Dievera Rosina (Dien) Spruit-Wijte werd in de Wogmeer geboren op 22 februari 1927. Met haar man Thijs woonde zij in Hensbroek. Het waren dan ook vooral de mensen uit de Wogmeer en Hensbroek waar haar belangstelling naar uitging, ook in de laatste jaren van haar leven, die ze doorbracht in Huize Agatha.

Niet dat ze het hier in Obdam niet goed had, maar de wereld van haar familie en oude buren en dorpsgenoten, die was groot genoeg voor haar. De kermis, dat was altijd haar favoriete ontspanning geweest. Meer hoefde ze niet.

Dat haar enige dochter Bernadette ervoor koos om naar Nieuw-Zeeland te emigreren, was dan ook iets wat ze zich nauwelijks kon voorstellen. Toch is ze haar dochter wel gaan bezoeken in dat verre land. Haar vier zoons zochten en vonden het geluk dichterbij. Voor hun kinderen en kleinkinderen was Dien een gezellige en gastvrije oma. Dien was iemand die niet snel klaagde en nooit op de voorgrond trad. Ze kon veel over haar kant laten gaan en had een aanstekelijk gevoel voor humor. Zo heb ik Dien leren kennen in de jaren dat ik bij haar aan tafel zat bij de warme maaltijd in De Horstenburgh.

Dien leefde tevreden en wist zich te schikken in haar lot. Na een kort ziekbed overleed ze op 18 april jl. Op dinsdag 23 april hebben we in de Sint Victorkerk afscheid van haar genomen, waarna we haar hebben begraven bij haar man Thijs op het kerkhof in Hensbroek. ‘Degenen die ik liefheb verlaat ik, om diegenen die ik liefhad terug te vinden’ schreef de familie op haar rouwkaart. Moge haar dat gegund zijn.

Pastor Bert Glorie