Arie Mol, menigeen kende hem onder de naam Gijs Mol. Een fijn mens, stond altijd klaar voor een ander: voor zijn vrouw en dochters, voor de families Mol en Karels, voor de Hensbroeker gemeenschap, denk aan de Floor en de kermis en het Oranjecomité, maar ook heel actief voor en in de voormalige Marcuskerk.

Een Koninklijke en een kerkelijke onderscheiding waren verdiend. Opeens was hij ziek, erg ziek. Meerdere keren ging de familie door een hel, verteerd van angst. Telkens kwam Gijs er bovenop, maar moest lichamelijk veel opgeven. Acht jaar heeft deze situatie geduurd.

Wat had hij er een hekel aan dat alles anders moest omdat hij het niet meer kon. Onlangs heeft Gijs van pastor Bert de ziekenzegen ontvangen. Op 6 augustus heeft hij definitief de ogen gesloten en is overgegaan naar het andere leven, zonder pijn en frustraties.

Zijn gezin, de families en Hensbroek, iedereen zal Gijs missen. Ieder zal dit gemis anders ervaren. Elkaar tot steun zijn, helpen waar het kan, zoals Gijs ook gedaan zou hebben, sterkt ons in het verdere leven. Gijs is 78 jaar geworden.

Anny de Boer-Bakker