In de Eucharistieviering heeft de diaken een assisterende taak. Om die rol een aantal keren te kunnen vervullen, zijn er in de komende tijd enkele eucharistievieringen waarin pastor Nico Knol voorgaat, waarbij ik hem als diaken assisteer. Dat gebeurt voor het eerst op zondag 17 november, de dag na mijn diakenwijding. Na deze viering kunt u met ons een kopje koffie of thee drinken achterin de kerk.