‘Houd het kort, houd het simpel, houd het stromend en wees echt!’, dat adviseert de Italiaanse priester Luigi Gioia in zijn boek ‘Zeg het tegen God’. Dat boek gaat over bidden.

Interessant om te lezen, maar ook goed om in deze dagen in praktijk te brengen. Bidden… Waarom niet! De meesten van ons hebben er nu de tijd voor. Bidden… We kunnen het doen met de gebeden die de traditie ons aanreikt: het Onze Vader, het Wees Gegroet, de Rozenkrans, of met de getijden die door kloosterbroeders en -zusters gebeden worden.

Maar we kunnen natuurlijk ook spontaan en vrij bidden, want het gaat niet om het opzeggen van gebeden, maar om een geesteshouding, een levenshouding. Daarvoor zijn de adviezen van Luigi Gioia bedoeld: bid als het in je opkomt, en als het op dat moment echt niet uitkomt, doe het dan spoedig daarna. Tijdens allerlei werkzaamheden kun je bidden, zeker als je veel tijd in huis doorbrengt.

Zelf kom ik er nu eindelijk aan toe om dagelijks de getijden te bidden: de Lauden, het Middaggebed, de Lezingendienst, de Vespers en de dagsluiting. Als u dat ook wel zou willen, dan kunt u de gebeden in elk geval vinden via www.tiltenberg.org.

Behalve het gebed is ook het onderling contact nu zeer welkom. Bel gerust eens iemand op van wie u denkt dat hij of zij verlegen is om een praatje… God kan het niet alleen! Blijf waakzaam en bid voor elkaar!