Mijn weg naar het Priesterschap is niet bepaald geplaveid met zekerheden, maar nu hebben we er dan toch eentje te pakken: de zekerheid dat de wijding wordt uitgesteld.

Twee weken geleden kreeg ik hierover bericht van hulpbisschop Hendriks. Een nieuwe datum voor de wijding zal nog niet zo snel worden gevonden. Eerst moet het coronavirus wereldwijd zijn uitgewoed, want onder de gasten van de buitenlandse wijdelingen bevinden zich mensen uit allerlei landen.

Van alles wat door de coronacrisis moet worden afgelast of uitgesteld, is dit niet het ergste.

Ik blijf zo goed en zo kwaad als het gaat mijn werk doen als diaken en wacht het verloop van de gebeurtenissen af. De onzekerheid over een wijdingsdatum, daar is mee te leven.

Er zijn, ook hier in Obdam, wel mensen die het slechter getroffen hebben. Voor veel mensen zal het straks moeilijk zijn de draad van het gewone leven weer op te pakken. Wat is er overgebleven van je bedrijf… is er nog werk voor je… welke andere gevolgen heeft deze periode van stilstand voor je gehad… Laten we de mensen die het moeilijk hebben niet uit het oog verliezen. Laten we aan hen blijven denken en voor hen blijven bidden.