Riet is in 1926 in Obdam geboren als jongste dochter van Jan Munster en Marie de Boer. Na de lagere school ging zij naar de huishoudschool in Bergen. Na een lange verkeringstijd trouwde zij met Siem Dekker in 1954. Ze gingen wonen in de Bosstraat en ze werkten hard aan de opbouw van hun tuindersbedrijf.  Ze werden verblijd met vijf dochters en als laatste, tot grote vreugde van haar man, een zoon.

In juni 1982, vlak voor het bollen rooiseizoen, overleed plotseling haar man Siem. Het verdriet was enorm. Met behulp van familie, vrienden en knechten is na het seizoen het bedrijf beëindigd.

Riet verhuurde daarna de schuur voor caravans en aanhangwagens en daardoor kwamen er nog veel mensen bij haar over de vloer.
De tuin was haar paradepaardje en tot op hoge leeftijd hield ze die bij. Bij voorkeur deed ze dat ’s ochtends om zeven uur, omdat ze dan nog op haar best was.

Ze bleek over veel incasseringsvermogen te beschikken en legde zich er makkelijk bij neer als zaken wel eens anders liepen.
Voor haar kleinkinderen was ze een lieve en hartelijke oma.  En aan de mensen die voor haar hebben gezorgd heeft ze haar waardering laten blijken. In de laatste jaren was het niet meer mogelijk zelfstandig te wonen en werd ze liefdevol verzorgd in ‘De Oever’ in Spierdijk. Maar haar hart lag, dat bleek steeds maar weer, in Obdam.

Eindelijk is zij nu weer thuis, in haar Obdam. Ze is begraven in het familiegraf op het oude kerkhof, achter de kerk. Wij mogen erop vertrouwen dat ze ook in het hiernamaals verenigd is met Siem en de andere familieleden die haar in de dood zijn voorgegaan.

Rust zacht Riet.

Peter van Diepen