In de kerk lezen we soms als eerste lezing een stukje uit het boek van een profeet. Zo komen er deze zomer ook weer een aantal profeten aan het woord. Een profeet is geen toekomstvoorspeller. Het is een aanklager. Meestal klaagt hij de autoriteiten aan: de koning, de overheid, de religieuze leiders. Een profeet roept dat het zon niet langer kan, dat mensen worden uitgebuit en kapot gemaakt, dat er leugens en mooie praatjes worden verkocht, dat de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. De woorden van de profeten zijn verbazend actueel. En gelukkig zijn er ook nu nog profeten. Ook vandaag zijn er mensen die hun nek uitsteken om autoriteiten aan te klagen en te roepen dat het zo niet langer kan. Eén van hen is Peter R. de Vries. Terwijl ik dit schrijf, zweeft hij op het randje van de dood. Hij durfde de georganiseerde misdaad aan te klagen en de mensen te verdedigen die daaronder te lijden hadden. Een andere profeet is Pieter Omtzigt. Hij zit momenteel ziek thuis. Hij klaagde de overheid aan, onder meer vanwege het onrecht dat mensen werd aangedaan die een toeslag aanvroegen voor de opvang van hun kinderen. Ze zijn er dus nog: mensen die letterlijk hun leven op het spel zetten voor de goede zaak. In de kerk blijven jaar na jaar de aanklachten van de oude profeten klinken: woorden van meer dan tweeduizend jaar geleden die aan betekenis niets hebben ingeboet. En we blijven bidden voor de profeten van vandaag en hun familie: dat zij de moed niet verliezen, dat zij blijven geloven dat het uiteindelijk zin heeft wat ze doen. Hopelijk kan ons gebed hun tot steun zijn en kunnen zij hun hart ophalen aan profeten als de schapenboer en vijgenkweker Amos, die het waagde de koning en de godsdienstige leiders van Israël aan te klagen. Hoe het met de profeet Amos persoonlijk is afgelopen, staat niet in zijn boek te lezen, maar het koninkrijk Israël, waartegen hij zo fel te keer ging, werd spoedig onder de voet gelopen door de Assyriërs. Amos, die een enorme innerlijke drive had om uit naam van God op te treden tegen wanpraktijken, is op allerlei manieren de voet dwars gezet. Dat was vroeger, en is nog steeds, het lot van een profeet.