In september wil ik weer beginnen met kerkdiensten in de kapel van De Horstenburgh. Ik ben nog op zoek naar vrijwilligers die me daarbij willen assisteren. Het gaat om het in orde maken en opruimen van de kapel, kosterswerk, het ophalen en wegbrengen van bewoners die niet zelfstandig kunnen komen, assistentie bij het koffie schenken na de viering enz. enz. Het is leuk om te doen. Er hebben zich al enkele mensen opgegeven, maar vele handen maken licht werk, dus het zou mooi zijn als er nog een paar mensen bij kwamen. U misschien? De vieringen beginnen om 19.00 uur. Als u een hele vrijdagavond meedoet, dan duurt dit vrijwilligerswerk van ± 18.15 uur tot ± 20.30 uur. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met mij, pastor Bert Glorie, Tel.: 0226-451203 of 06-27318504.