We herdenken Boukje Klaver-Bakker

Geboren op 22 september 1931 en overleden op 20 april 2021.
Haar leven begon op de Koningspade in Hoogwoud, waar zij één van de vijftien kinderen was van Dirk Bakker en Siebrigje Mulder. Toen zij vader ontmoette, besloten ze in Obdam te gaan wonen. Op Dorpsstraat 62 kregen ze vier dochters en drie zoons en gingen ze verder met het bedrijf van haar man Piet. Ze hebben daar samen hard aan gewerkt, wat geleid heeft tot een succesvol elektrotechnisch bedrijf.

Moeder was geen onbekende. Zij deelde haar liefde en belangstelling, ook in ’t wel en wee van anderen. Een gezellige, lieve en zorgzame vrouw.

Samen met vader en ons allemaal in liefde geleefd.
Zij ging, maar wij houden haar liefde vast.

Ons leven is vervuld met dankbare herinneringen aan haar.
Dat zij moge rusten in vrede en in onze harten blijft voortbestaan.

Mam,
Ik glimlach eventjes naar boven,
ik weet niet of je dat kunt zien.
Ik wil daar zo graag in geloven,
ik neem genoegen met “misschien”.

Sis Groustra-Klaver