In de afgelopen tijd zijn er voorbereidingen getroffen voor een viering op zondag 9 januari in Wognum, waarin pastor Álvaro en ik geïnstalleerd zouden worden tot pastoors van de parochies van de Waterkant. Deze viering kan niet doorgaan op de manier waarop wij dit graag hadden gewild. Wij wilden er een feest van maken voor alle parochianen. Onder de huidige omstandigheden is dat onmogelijk. Daarom is in overleg met de bisschop besloten deze viering af te gelasten en tot nader order uit te stellen.